Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi! Luați jugul Meu asupra voastră și vă învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre.(Matei 11, 28)

Astfel ne cheamă la sine Hristos, făgăduind preadulce odihnă sufletelor noastre. Ca și cum ne-ar spune: "O, păcătoși sărmani și osteniți de deșertăciunile lumii, destul v-ați obosit împovărându-vă cu gânduri, planuri, năzuințe și griji și întristări lumești. Nicăieri nu veți găsi adevărata odihnă și fericire aflarea de Mine. Ori încotro v-ați întoarce, nicăieri nu veți afla adevărat folos. În afara Mea, pretudindeni vă întâmpină nevoia și răul. Bogăția, cinstea, slava și desfătarea lumii acesteia pe care le căutați, mai mult vă apasă decât vă ușurează, mai mult vă ostenesc decât vă odihnesc.

Căutați binele? Tot binele este la Mine și de la Mine vine.

Căutați fericirea? Nu este nicăieri în afara Mea.

Căutați frumusețe? Ce este mai frumos decât Mine și în afară de Mine?

Căutați noblețe? Cine este mai nobil decât Fiul lui Dumnezeu?

Căutați lucruri înalte? Cine este mai înalt decât Împăratul Cerurilor?

Căutați slavă? Cine este mai slăvit decât Mine?

Căutați bogăție? La Mine și în mâna Mea este toată bogăția cea nestricăcioasă.

Căutați înțelepciune? Eu sunt Înțelepciunea lui Dumnezeu.

Căutați prietenie? Cine este mai plăcut și mai iubitor decât Mine care mi-am pus sufletul pentru toți?

Căutați ajutor și ocrotire? Cine vă va ajuta și vă va ocroti, dacă nu Eu?

Căutați doctor? Cine vă va vindeca dacă nu Eu, doctorul sufletelor și al trupurilor?

Căutați desfătare, veselie și bucurie? Cine vă va desfăta și vă va veseli dacă nu Eu?

Căutați tihnă și pace? Eu sunt pacea și odihna sufletului și nicăieri nu le veți găsi decât numai la Mine.

Doriți lumină? Eu sunt Lumina lumii și oricine îmi urmează Mie nu va umbla întru întuneric.

Vreți să veniți la Dumnezeu, nu vreți să vă amăgiți și să vă rătăciți, nu vreți să muriți și să trăiți în veci. Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.

Nu îndrăzniți să vă apropiați de mine? De cine poate fi mai lesne să vă apropiați? Pe toți îi chem și îi primesc: veniți la Mine.

Vă temeți să cereți? Cine a cerut de la Mine cu credință și Eu nu i-am dat?

Păcatele vă opresc să veniți la Mine? Eu pentru păcătoși mi-am pus sufletul. Mulțimea păcatelor vă tulbură? Milostivirea Mea covârșește toate păcatele întregii lumi.

Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi!"